Zgłoszenie CV do oferty pracy/stażu opublikowanej w BIPie

DS. EWIDENCJI

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dot. zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów.

Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

Ekran 1 z 6

Wczytaj dane
Pole służy do wczytania danych, które zostały zapisane podczas poprzedniego wypełniania formularza
Jeżeli nie posiadasz zapisanego wcześniej pliku, przejdź do kolejnego pola.
1. Dane osobowe
2. Adres
3. Dane kontaktowe